Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Бонапартизм

Бонапартизм — різновид автократії, необмеженої влади будь-якого вождя, державного, політичного лідера, що провадить політику лавірування між сторонами, які борються між собою. Б. як політика дістав назву на означення військової диктатури Наполеона І Бонапарта і особливо Наполеона III. Б. — це сильна, одноособова диктаторська влада, яка проте часто здобуває підтримку народу (наприклад, шляхом плебісциту) і закріплення у державному законодавстві. Згідно з твердженням К. Маркса, Б. є єдино можливою формою правління в таку історичну епоху, коли буржуазія вже втрачає здатність безпосередньо керувати життям суспільства, а трудящі нею ще не оволоділи.

Рябов С. Г. Політологія: Словник понять і термінів. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К., 2001; Основи демократії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2002.

М. Головатий