Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Буддизм

Буддизм (від санскр. Буддха, буквально — просвітлений) — одна з трьох (поряд з християнством та ісламом) світових релігій. Б. виник в Індії на межі VI-V ст. до н. е. і поширився в країнах Центральної та Східної Азії. Його засновником, а також особою, яка досягла досконалості й здатності вказати іншим шлях до духовного спасіння, вважається індійський принц Сіддхартха Гаутама (Будда). В основі Б. лежить учення про чотири благородні істини: страждання як вічний принцип людського буття, його причини, можливість (стан) звільнення від нього (нірвана, буквально — згасання, заспокоєння) і шлях, що веде до звільнення від страждань. Б. вчить: будь-яке існування в ілюзорному світі (сансара) є стражданням, яке не припиняється й після смерті людини, оскільки на неї чекає нове переродження. Форма останнього визначається справами й помислами самої людини як у цьому житті, так і в попередніх (так званий закон карми — відплати). Будь-яка прихильність до життя й всього земного або спроба активно змінити ілюзорну дійсність розглядається у Б. як шлях до нових, нескінченних перероджень. Тільки благородний шлях спасіння, вказаний Буддою (праведний погляд, праведне прагнення, праведна мова, праведна дія, праведне життя, праведне зусилля, праведне споглядання, праведний розум), може привести до благодійного відродження і, зрештою, до здійснення ідеалу — повного припинення перероджень, нірвани. Б. набув значного поширення у світі (Індія, Китай, Японія, Монголія, Корея та інші країни Південно-Східної Азії; у 1995 р. налічувалося близько 324 млн. буддистів) і залишається одним з найпривабливіших релігійних віровчень завдяки зверненню до кожної окремо взятої людини та обґрунтуванню універсального шляху до спасіння, який зрівнює всіх людей у стражданні та у праві на спасіння.

В. Горбатенко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити