Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Буржуазія

Буржуазія (фр. bourgeoisie, від пізньолат. Burgus — укріплене місто)— поняття, яке у процесі історичного розвитку неодноразово зазнавало переосмислення. За античними уявленнями Б. — це сукупність громадян міста, які керували собою та іншими. У добу раннього середньовіччя, заснування багатьох європейських держав Б. — особливий соціальний стан, привілеї якого закріплені у міському (цивільному) праві. З розвитком капіталістичних відносин Б. пояснюється як соціальний клас індустріального суспільства, що є власником виробництва, яке базується на використанні найманої праці і є його організатором. Залежно від розмірів підприємств, масштабів використання найманої робочої сили Б. поділяють на велику і середню. Виокремлюють також дрібну Б., до якої належать власники засобів виробництва, що живуть винятково або переважно власною працею. Дрібна Б. утворює в умовах ринкового суспільства окремий клас. Нині до Б. зараховують середні прошарки населення, так званий середній клас.

Брегеда А. Ю. Основи політології. — К.( 1997; Гаджиев К. С. Политическая наука. — М., 1997; Головатий М. Ф. Політична психологія. — К., 2001; Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003; Даниленко В. И. Современный политологический словарь. — M., 2000; Політологія: Словарь-справочник / M. А. Василик, M. С. Вершинин и др. — М., 2000; Політичний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. виид. навч. закл. — К., 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити