Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Бухарін Микола Іванович

Бухарін Микола Іванович (1888 — 1938)— революціонер, політичний діяч, економіст, соціолог. Народився в сім'ї вчителів. Навчаючись у гімназії, в 1905 р. вступив у соціал-демократичну організацію. В 19 років Б. стає членом РСДРП, активно бере участь у створенні студентської організації Москви. В 1910 р. Б. був заарештований за організацію страйків і масових сходок. Після трьох арештів, заслання, втечі в 1911 р. виїздить за кордон.

В еміграції в 1912 р. відбувається його перша зустріч с В. І. Леніним, вплив якого сприяв подальшому формуванню Б. як революціонера — марксиста. За кордоном Б. співпрацював з газетою «Правда», журналами «Коммунист», «Просвещение» та ін. За революційну діяльність переслідувався. Сидів у в'язницях Австро-Угорщини, Англії, Швейцарії, Норвегії, Японії.

Широкого розмаху революційна діяльність Б. набула після його повернення в Росію у 1917 р. Послідовно відстоював ленінську концепцію соціалістичного будівництва, був активним пропагандистом і захисником нової економічної політики. З грудня 1917 р. Б. — редактор газети «Правда», з 1924 р. — член Політбюро ЦК ВКП(б), член Виконкому Комінтерну, в 1929-1932 рр. — член Президії ВСНГ, у 1934—1937 рр. — редактор газети «Известия». В «Письме к съезду» В. І. Ленін назвав Б. найціннішим і найбільшим теоретиком більшовицької партії, який «законно считается любимцем всей партии». В 1928 — 1929 рр., не сприйнявши політику сталінського керівництва, Б. очолив так званий правий ухил, виступив проти примусової колективізації і надзвичайних заходів. У 1929 р. був знятий з усіх посад і репресований; у 1937 р. заарештований, у 1938 р. розстріляний. Реабілітований посмертно в 1988 р.

Коэн С. Бухарин. Политическая биография 1888 — 1938. — М„ 1988; Бухарин Н. И. Человек, политик, ученый. — М., 1989; Кун М. Бухарин: его друзья и враги. — М., 1992; Политические идеи Н. И. Бухарина // История политических и правовых учений — М., 1996.

Р. Марутян


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити