Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Варзаріван Михайлович

Варзаріван Михайлович (нар. 1937) — філософ, політолог, етнолог, педагог, кандидат філософських наук (1975), доцент (1980), доктор політичних наук (1995), професор (1990), член — кореспондент УАПН (1997), професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, науковий консультант Апарату Верховної Ради України.

Народився в с. Домулжень Флорештського р-ну Республіки Молдова. Закінчив Миколаївський педагогічний інститут (1966 р.), ІПК при Ленінградському університеті (1992 р.) і здобув дипломну кваліфікацію викладача політології, аспірантуру в Одеському університеті (1969 — 1971 рр.) і Київському педінституті (1971 — 1974 рр.), докторантуру при Академії суспільних наук при ЦК КПРС у Москві (1985 — 1988 рр.) і в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (1993 — 1995 рр.).

1971 — 2004 рр. — аспірант, асистент, доцент, професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. 1973 — 1990 рр. — завідувач кафедри соціально-політичних дисциплін Університету марксизму — ленінізму. 1985 — 1997 рр. — завідувач кафедри соціально-політичної теорії Київського технологічного інституту харчової промисловості.

Царина наукових інтересів: педагогічна соціологія, політична етнологія, ре- волюціологія, реформаціологія, політологія, державознавство. Засновник нової соціогуманітарної науки — політичної етнології.

Автор і співавтор понад 500 наукових праць, інтерв'ю, есе, навчальних посібників. Серед них монографії: Соотношение внутренних и внешних факторов в процессе развития социалистической революции (1987); Політична етнологія як наука: історіологія, теорія, методологія, праксеоло- гія(1994); Народ — етнос в історії і політиці. Абетка етнополітолога». У 2 т. / За ред. Ю. І. Римаренка (1996) (у співавт.); «Політологічні та історіологічні засади феномену «політична опозиція«// «Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика» / Відп. ред. І. М. Варзар (1996); «Теоретичний статус та методологічний арсенал етнодержавознавчої концепції «// «Основи етнодержавознавства» / За ред. Ю. І. Римаренка (1996) (у співавт.); «Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз». У 2 кн. / За ред. Ю. І. Римаренка (1997, 1998) (у співавт.); «Державне управління»: Словник — довідник / Кер. авт. кол. В. Д. Бакуменко (2002) (у співавт.); «Із контекстів минулих літ.» Вибране. Кн. 1: «Держава і народ — етнос у політичному дискурсі» (2003).

Огородник і. В. Творчий розвиток теорії революції (До 50-річчя нашого автора)// Комуніст України. — 1987. — № 10; Бабий А. И. Два сына старого коммуниста — и оба философы // Коммунист Молдавии. — 1985. — № 11.

Ф. Медвідь


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити