Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Василенко Світлана Дмитрівна

Василенко Світлана Дмитрівна (нар. 1954) — український політолог, доктор політичних наук, професор кафедри українознавства Одеської національної морської академії. У 1976 р. закінчила хіміко-технологічний факультет Одеського політехнічного інституту.

Кандидатську дисертацію захистила у 1989 р. і здобула науковий ступінь кандидата історичних наук. Вчене звання доцента кафедри історії та політології присуджено у 1992 р. Докторську дисертацію на тему Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі» захистила в 2002 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень HAH України. Вчене звання професора кафедри українознавства присуджено у 2003 р. Працює в Одеській національній морській академії з 1983 р.

Основні напрями наукових досліджень: політичні інститути та процеси, геополітика України та її основні геополітичні вектори в історичному розвитку та в сучасних умовах, стан і розвиток українознавства як інтегральної науки про Україну. Автор понад 150 наукових і науково-методичних публікацій, зокрема персональних монографій Європейський процес і Україна» (1996); Україна і геополітичні виміри в загальноєвропейському процесі (2000);Європейський вибір України (2003).

А. Пахарєв


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити