Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Верифікація

Верифікація (від лат. verus — щирий facio — роблю) — перевірка, емпіричне підтвердження теоретичних положень науки порівнянням її розробок з об'єктами, що ; постерігаються, з даними експериментів. Принцип В. застосовується в позитивістських і біхевіористських теоріях політики. В ширшому аспекті В. пов'язана з необхідністю існування в політиці і науці про політику ціннісних суджень, які покликані не тільки описувати, а й витлумачувати, пояснювати явища і процеси з позицій соціальних і політичних норм і цінностей. В. у міжнародній практиці — перевірка істинності й встановлення вірогідності інформації, відомостей, які використовуються у процесі міжнародних переговорів і для вироблення відповідних угод; передбачає також з'ясування правдивості становища в регіоні, що стало предметом договору, за допомогою діяльності міжнародних спостерігачів, експертів, представників міжнародних організацій тощо.

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити