Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Верховна Рада України

Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади України, є вищим державним колегіальним органом — парламентом. Формується через загальнонаціональні вибори на основі загального, рівного і прямого виборчого права терміном на чотири роки. Верховна Рада України обирається у складі 450 депутатів. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень. Повноваження парламенту припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання. Окрім того, за Конституцією, Президент України може припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. Повноваження парламенту не можуть бути достроково припинені в останні б місяців строку повноважень Президента.

Депутати здійснюють свої повноваження на постійній основі. Перед вступом на посаду народні депутати складають перед Верховною Радою України присягу. Верховна Рада України працює сесійно, рішення приймаються на засіданнях. Ці та інші процедурні питання регулюються регламентом Верховної Ради України. Організаційні функції здійснює Голова Верховної Ради України та його заступники, які обираються з депутатів. Верховна Рада утворює комітети та комісії для підготовки та попереднього розгляду питань і тимчасові слідчі комісії для проведення розслідування з соціально важливих питань. Склад Верховної Ради України має також політичний поділ: відповідно до регламенту народні депутати (з власної ініціативи) створюють фракції за політично-партійною ознакою. До повноважень Верховної Ради України належить: внесення змін до Конституції; призначення всеукраїнського референдуму; прийняття законів; затвердження, внесення змін та контроль за виконанням державного бюджету України; затвердження загальнодержавних програм; визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; призначення виборів Президента України; заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України; оголошення за поданням Президента України стану війни і укладання миру; усунення Президента з поста процедурою імпічменту; розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України; надання згоди на призначення Президентом Прем'єр-міністра; здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України; обрання суддів безстроково та інші повноваження, що регламентуються Конституцією України. Верховна Рада України складається з народних депутатів, що обиралися в одномандатних мажоритарних округах до 1998 р. У 1998 р. вибори відбувалися за змішаною виборчою системою (225 депутатів (50 %) обиралися в одномандатних мажоритарних округах, а друга половина — за партійними списками в багатомандатному загальнодержавному окрузі). У 2004 р. прийнято закон, згідно з яким вибори до Верховної Ради України здійснюватимуться за пропорційною виборчою системою.

Верховна Рада України стала сукцесійною Верховної Ради УРСР. Остання була створена за Конституцією УРСР 1937 р. на виборах 1938 р. За часів СРСР Верховна Рада — і України (УРСР) зокрема — уособлювала всю повноту верховної влади, формально перебирала на себе функції та повноваження не тільки законодавчого органу, а й контролюючого. Склалася така політична практика, що Верховна Рада УРСР фактично ратифіковувала попередньо підготовлені пропозиції. Її політичний склад був однопартійним, з членів єдиної офіційно існуючої КПРС, також була частка безпартійних депутатів, але вони не становили альтернативи. Тому сформувалася практика одностайного схвалення рішень. Специфічність функціонування Верховної Ради радянського зразка вплинула на процес переходу до європейської моделі парламенту, формування розмежування компетенції та повноважень, поділу гілок влади та існуючої політичної практики, зрештою, регламентації таких нових суспільно-політичних явищ, як багатопартійність, формування більшості й опозиції тощо.

Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — К., 1996; Юридична енциклопедія: У 6 т. / Ред-кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К., 1998. - Т. 1.

Р. Балабан, С. Рябов


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити