Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Відносини соціальні

Відносини соціальні — 1) стійка система зв'язків між індивідами, яка складається в процесі їх взаємодії в умовах того чи іншого суспільства, місця і часу; 2) відносини рівності та соціальної справедливості, панування і підкорення між соціальними групами, а також всередині їх щодо розподілу життєвих благ, умов становлення і розвитку особистості, задоволення матеріальних, соціальних і духовних потреб.

В. с. виникають у процесі взаємодії, реалізації інтересів і задоволення потреб індивідів, соціальних груп або спільнот. В. с. об'єднують індивідів, їх розрізнені дії в єдине ціле, утворюють суспільство як систему, як соціальну цілісність.

Специфіка В. с. полягає в тому, що вони об'єднують людей в соціальні спільноти різних рівнів, різновидів і типів на засадах однакових умов їхнього життя, що відображається в способі життя, становищі в суспільстві, інтересах, прагненнях, ідеалах тощо. Засобом, що надає стійкості В. с., є норми і цінності.

Залежно від змісту і рівня В. с. можна класифікувати на відносини між індивідами (індивідні), різноманітними соціальними суб'єктами (групові, класові, етнічні, національні, політичні, сімейні та ін.). За професійною діяльністю відносини можуть бути виробничими, навчальними, політичними, виховними, театральними тощо. На рівні взаємодії між людьми в групі відносини набувають характеру міжособистісних. Можна виокремлювати і внутрішньо-особистісні відносини.

Зазначені вище відносини утворюють систему В. с. їх специфіка полягає в тому, що вони уособлюють не так індивідуальну сутність людини, як її соціально значущі позиції (групові, професійні, класові, станові, партійні тощо), мають надіндивідний, безособовий характер. їх сутність полягає скоріше не у взаємодії конкретних осіб як фізичних індивідів, а у взаємодії індивідів як виконавців певних соціальних ролей, соціальних акторів. В цьому полягає їх об'єктивна зумовленість як форми зв'язку індивіда з певною соціальною групою, їх соціалізуючий вплив та засіб входження в суспільну практику.

В. с. в Україні в умовах модернізаційного розвитку характеризуються можливістю повніше виявити індивідуальність людини, її соціальну мобільність, реалізувати конституційні права і свободи, мінімізувати залежність від соціальних спільнот та політичних угруповань. Ці зміни, попри їх обумовленість транзитивністю українського суспільства, відбуваються переважно в межах загальнолюдських соціальних і культурних процесів.

Гавриленко І. М., Мельник П. В., Недюха М. П. Соціальний розвиток. — К., 2001; Політологічний енциклопедичний словник. Навч. посіб. — К., 1997; Суспільні відносини і відношення // Соціологія: короткий енциклопедичний словник. — К„ 1998.

М. Лукашевич, М. Недюха


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити