Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Віце-прем'єр-міністри України

Віце-прем'єр-міністри України — заступники голови уряду України, які відповідно до Конституції забезпечують виконання Основного Закону та законів України, актів глави держави і Кабінету Міністрів України, реалізацію повноважень уряду у відповідних напрямах діяльності. До складу Кабінету Міністрів України входять чотири В.-п.-м. У.: перший віце-прем'єр-міністр та три віце-прем'єр-міністри (з питань паливно-енергетичного комплексу; промислової політики та екології; з питань агропромислового комплексу; з гуманітарних питань). В.-п.-м. У. згідно з розподілом повноважень: 1) забезпечують виконання Конституції та законів України, актів Президента і Кабінету Міністрів, реалізацію повноважень Кабінету Міністрів у відповідних напрямах діяльності; 2) очолюють відповідні урядові комітети, які забезпечують розроблення проектів урядових рішень відповідно до стратегії державної політики, розгляд та узгодження проектів нормативно-правових актів; 3) відповідають згідно з розподілом функціональних повноважень за підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів, вносять пропозиції щодо порядку денного цих засідань; 4) забезпечують згідно з розподілом функціональних повноважень взаємодію уряду з Президентом та Верховною Радою в процесі підготовки, прийняття і реалізації законодавчих та інших нормативних актів, а також поточну діяльність Кабінету Міністрів, інших органів виконавчої влади; 5) беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів, у роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються Президентом і урядом, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів АРК, роботі обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; 6) ведуть переговори і підписують в установленому порядку міжнародні договори згідно з наданими повноваженнями; 7) здійснюють керівництво відповідними колегіальними органами (комісіями, радами тощо). У разі відсутності прем'єр-міністра його обов'язки виконує перший віце-прем'єр-міністр, у разі відсутності останнього чи одного з віце-прем'єр-міністрів здійснення їх повноважень забезпечується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні: Навч. посіб. — К., 2000; Малиновський В. Я. Державне управління: Навч. посіб. — 2-ге вид., допов. і перероб. — К., 2003.

В. Малиновський


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити