Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Аграрна політика

Аграрна політика (від лат. agrarius — земельний і грецьк. politica — державні або суспільні справи)— 1) зміст і наслідки політичних заходів, дій, які спрямовані на регулювання ситуації в сільському господарстві і які, поширюючись на всі сфери життя суспільства, стосуються насамперед населення, що живе сільськогосподарською працею; 2) сільськогосподарська політика, пов'язана з суспільно-політичним вирішенням загального питання. Розрізняють А. п. у вузькому і широкому розумінні. У вузькому вона означає політику в галузі сільського господарства на тому етапі розвитку цієї традиційної сфери людської праці, коли вона була самостійним, застійним і консервативним видом діяльності. Останніми роками сільськогосподарська галузь має багато розгалужень і дістала назву «агропромисловий комплекс». Форма, процес і зміст А. п. в конкретній країні мають свої відмінності залежно від географічних ознак, історичної практики. Аграрний сектор економіки є предметом постійної уваги держави, уряду, основних політичних сил будь-якої країни, оскільки саме від його стану залежить рівень життя, забезпечення населення продуктами харчування. А. п. має домінуюче значення в житті аграрної держави і менш значимою вона є в індустріальній державі. В сучасній Україні А. п. має велике значення з огляду на те, що з її допомогою регулюються земельні відносини, вирішуються питання землекористувачів.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997; Даниленко В. И. Современный политологический словарь. — М., 2000.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити