Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Влада виконавча

Влада виконавча (executive power / ам. branch) — одна з трьох гілок влади, завдяки якій реалізується державна влада, воля обраних, тих, що стоять на чолі держави, осіб та органів, які у свою чергу репрезентують життєві інтереси певних соціальних верств суспільства, класів, станів, націй. Згідно з теорією поділу влад В. в. — влада, на яку покладено функцію виконання законів, що їх приймає парламент, тобто влада законодавча. У президентських республіках В. в. належить президенту — главі держави і уряду, в парламентських республіках — главі держави. Найгнучкішим інструментом В. в. є органи В. в. в центрі і на місцях. Надмірне посилення В. в. призводить до зменшення, послаблення демократії, до суттєвої бюрократизації суспільно-політичного життя. У свою чергу, істотне послаблення В. в. також може спричинитися до її дискредитації і навіть розпаду.

Даниленко В. И. Современный политологический словарь. — М., 2000; Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. — М., 2003.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити