Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Воєнна диктатура

Воєнна диктатура (лат. dictatura — необмежена влада) — необмежена політична, економічна та ідеологічна влада, яка базується на збройному насиллі, спирається на відповідний воєнно-політичний режим. Сутність В. д. визначається узурпацією військовими колами політичної влади з подальшим поширенням їх панування на всі суспільні структури і суспільство загалом. Встановлення В. д. є результатом загострення суспільних суперечностей, звуження економічної та соціальної бази існуючої влади, нездатності наявних політичних структур ефективно здійснювати управління суспільством, що призводить до політичної дестабілізації суспільства, втрати традиційними формами влади довіри населення і, як наслідок, потреби «сильної руки». В. д. характеризується фактичним підпорядкуванням армії усіх гілок влади, придушенням громадянського суспільства, повною концентрацією влади в руках мілітарних кіл з подальшим законодавчим закріпленням правової основи «нового порядку». Обмеження політичних свобод в умовах В. д. здійснюється примусовою підміною громадянських свобод так званим громадянським обов'язком. Внутрішня та зовнішня політика В. д. має переважно агресивний характер. Методи політичного та соціального контролю В. д. мають насильницький характер — від залякування і фізичного знищення до виховання покірної слухняності. Підтриманню В. д. слугує терор та досконала пенітенціарна система, яка діє в інтересах режиму. Будь-яка В. д. на початку свого панування спирається на армію, а після трансформації усіх форм влади на нові збройні та воєнізовані формування, які є похідними від репресивного характеру встановленого режиму. Класичними прикладами В. д. є латиноамериканські режими кінця XIX — початку XX ст. та африканські режими другої половини XX ст., які являли собою диктатуру армійської еліти, що базувалася на беззастережній підтримці армії та спецслужб.

Большой толковый социологический словарь (Collins). Т. 1: Пер. с англ. — М., 1999; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2000; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. — М., 1997.

А. Панібудьласка


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити