Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Волюнтаризм

Волюнтаризм (від лат. voluntas — воля) — ідейно-теоретична позиція і суспільно-політична практика, що ґрунтуються на суб'єктивістській волі людини як вирішальному факторі соціального розвитку. Термін запроваджено в науковий вжиток в XIX ст. німецьким соціологом Ф. Теннісом. Цілісне тлумачення В. дав німецький філософ А. Шопенгауер, який розглядав його як вияв сліпих, ірраціональних сил світу. У подальшому теоретичному розвитку поняття «В.» тісно пов'язується з різними суб'єктивістськими напрямами в науці, а в суспільно-політичній практиці — з різноманітними виявами авторитаризму, бонапартизму, тоталітаризму. Для В. властиві: ігнорування об'єктивних тенденцій історичного розвитку; надмірний суб'єктивізм, перебільшення ролі ірраціонального, імпульсивного, спонтанного начал соціального поступу; неврахування реальних умов, специфіки, можливостей розвитку суспільства на певному етапі; сваволя, неповажливе ставлення до висновків і рекомендацій науки; силові методи здійснення політичної влади, перебільшення її ролі і значення в суспільному житті, регулюванні та змінах соціальних умов і факторів. В історії України В. спостерігався в діяльності лідерів різних політичних груп і партій періоду розпаду Російської імперії початку XX ст., у революціонаризмі більшовиків, у сваволі сталінщини, в колективізації сільського господарства, у релігійній, ідеологічній, екологічній сферах тощо. Сучасні вияви В. в Україні пов'язані з некомпетентністю, непослідовністю і суперечливістю дій політичних лідерів і державних чиновників, інерцією мислення певної частини суспільства, відсутністю ефективних механізмів встановлення відповідальності правлячих сил. Негативні наслідки В. виявляються: в невідповідності законодавчої бази і правозастосовної практики реальним потребам суспільства; у стихійності процесів соціально-економічних перетворень; у нівелюванні демократичної, політичної і правової свідомості; в деформації суспільно-політичного процесу. Подолання В. можливе за умови науково обґрунтованого демократичного розвитку суспільства і держави.

В. Горбатенко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити