Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Гаррінгтон Джеймс

Гаррінгтон Джеймс (1611 — 1677) — англійський політичний мислитель, реформатор. Навчався в Оксфордському університеті, тривалий час жив у Голландії, багато подорожував. Після падіння монархії Карла І видав свою основну працю, соціальну утопію Республіка Океанія, яку присвятив Кромвелю. В ній Г. Д. сформував три основні ідеї: а) про вирішальну роль у суспільному устрої розподілу земельної власності; б) про надання у державі панівного стану середнім та дрібним землевласникам; в) про реформування системи державного управління у такий спосіб, щоб посадові особи обиралися і досить швидко змінювалися. Критикував Т. Гоббса за його твердження, що держава виникає внаслідок суспільного договору і вважав, що форма, особливості держави найперше залежать від того, як у ній розподілена земельна власність. Вважав, що ідеальною державою є двопалатна парламентська республіка, а всі посадові особи в ній мають обиратися таємним голосуванням. Написав такі твори: «Переваги народного способу правління», «Мистецтво законодавця», «Політична система» та ін.

Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. — Львів, 1997.

М. Головатий