Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Гасло політичне

Гасло політичне — форма поширення, пропаганди політичних ідеалів. Вони відображають привабливість політичних ідеалів, шляхи і способи їх реалізації. Г. п. — неодмінна складова політичних ідеологій і на всіх етапах політичного розвитку покликані відповідати реальності і закликати прогресивно реформувати, трансформувати її.

Політичні гасла, які включаються в політичну ідеологію, відображають у короткій формі керівні ідеї, завдання, вимоги, директиви політичних перетворень. Як і загалом гуманістична політична ідеологія, так і гасла не можуть «застигнути», стати «вічними». Це найважливіша методологічна вимога до гасла. Щойно гасло втрачає силу заклику до безпосередньої дії, застигає, стає звичним, неконкретним, набуває рис «вічності», воно перестає бути гаслом, стає словами, які ні до чого не зобов'язують, хоча ідеолог, пропагандист і далі вважає його потрібним та дієвим.

На життєвій важливості цього методологічного положення постійно наголошується у суспільствознавчих дослідженнях, проте його мало враховують у практиці політичної діяльності. Багато гасел ні до чого конкретно не закликають і тому не помічаються людьми. Боротьба з формалізмом, із застарілими традиціями у пропагандистській роботі — злободенне завдання будь-якого прогресивного демократичного руху. Звичайно, постійний перегляд гасел не повинен перетворитися на нічим не підкріплений гасловий волюнтаризм, на висунення необґрунтованих гасел. Це також шлях дискредитації як гасла, так і політичної ідеології.

Розроблення справді ефективних і виправданих у конкретній ситуації гасел має бути своєчасним і передбачати високий рівень пізнання дійсності об'єктивних та суб'єктивних умов політичної боротьби, наступальність у політичних діях.

Політичне гасло як елемент структури політичної ідеології водночас забезпечує процес впровадження політичної ідеології у практику. Будучи ефективним засобом трансляції політичної ідеології в масову свідомість, Г. п. втілює в собі інтелектуальний і емоційний моменти історичної творчості, є органічним синтезом ідеологічних та психологічних норм, способом передачі цінностей і оцінок. Г. п. — не лише засіб розвитку творчої активності людей, а й спосіб перевірки дієвості політичної ідеології.

Г. Дашутін


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити