Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Гендер

Гендер (з грецьк. gender — матеріальний носій спадщини, відповідає укр. «рід», «досвід роду»)— термін для позначення соціальної статі, під якою розуміють соціокультурний конструкт, що первісно приписує індивіду соціальну роль, стиль поведінки залежно від його статі. Вважається, що вперше термін Г. був запропонований американським психоаналітиком Робертом Столлером у його праці «Стать і тендер: про розвиток мужності та жіночності» (1968 р.) як альтернатива поняттю «біологічна стать». У подальшому поширюється серед дослідників, особливо феміністського спрямування. Запровадження Г. до наукового вжитку порушило патріархальний підхід до розуміння чоловічого і жіночого становища в суспільстві, до їх статусно-рольових позицій. На відміну від поняття «біологічна стать», яке фіксує біологічні детермінанти статевих відмінностей, Г. торкається психологічних, соціокультурних відмінностей між чоловіками і жінками, зауважуючи їх соціальне походження. Поняття «Г.» сформувало розуміння того, що відмінність у поведінці, характерах, стосунках і соціальних ролях статей, їх нерівне становище в суспільстві — не вроджені характеристики і стани,а сконструйовані суспільством. Підпорядковане становище жінок зумовлено не біологічними чинниками, а створюється суспільством і постійно відтворюється за допомогою його символів і норм. Це положення покладено в основу концепції культурного поділу праці в суспільстві, яка розглядається адекватною демократичним формам життя на відміну від концепції статевого поділу праці Т. Парсонса, який за біологічною ознакою відводив чоловікам виключно інструментальну, а жінкам виключно експресивну роль.

У комплексному дослідженні тендерних нерівностей і шляхів їх подолання сформувалося розуміння того, що соціалізація особистості, і зокрема тендерна, має об'єктивно-суб'єктивний характер. Всяка реальність як об'єктивна субстанція інтерпретується людьми і має суб'єктивну значимість. Отже, відносини домінування і підпорядкування формуються не тільки в культурно-ціннісній структурі суспільства, а більшою мірою в мікроконтексті соціальної взаємодії. Тому подолання тендерної асиметрії не може обмежуватися тільки юридичними і соціально-економічними заходами, її деконструкція можлива на рівні повсякденних практик.

Г. суттєво доповнив соціально-демографічні і культурні виміри соціальної структури суспільства, які організовують соціальну систему і визначають її динаміку. В результаті тендерний підхід став одним з базових у західній соціології, який дав підстави для формування тендерної політики. Провідні напрями останньої відображають основні вимоги міжнародного жіночого руху і набули державного нормативного регулювання в розвинених країнах.

Власенко Н. С., Виноградова Л. Д., Калачева І. В. Тендерна статистика для моніторингу дослідження рівності жінок і чоловіків. — К-, 2000; Іващенко О. Тендерна наукова перспектива: від світогляду до політики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1998. — № 6; Сенченкова Т. Тендер: нова ідеологія чи проблемне поле // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1995. — № 12; Чернова И. И. Основы тендерных знаний. — Новгород, 2000.

О. Авдєєнко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити