Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Герб державний

Герб державний (польське herb, від нім. Erbe — спадщина) — художньо-графічний офіційний символічний знак держави, який виражає її історичні, національні, соціальні й інші традиції та особливості. Г. д. незалежної України є знак тризуб або тридент, відомий у всьому світі з давніх часів як дуже значимий і загадковий символ. Археологічні знахідки тризуба в українських землях датуються першими століттями нашої ери. Очевидно, тризуб міг бути символом одного з племен або знаком влади його вождів. Тризуб широко використовувався у державному житті Київської Русі як знак князівської влади, проте він не був гербом Давньоруської держави в сучасному розумінні. Як державний символ тризуб відновився на початку XX ст. 22.03.1918 р. Центральна Рада затвердила зображення малого та великого гербів, основним елементом яких був тризуб. Автором проектів гербів УНР був художник В. Кричевський. Як герб тризуб залишався і за часів Гетьманату (1918 p.), Директорії (1918 — 1920 pp.) та після об'єднання УНР і ЗУНР (22.01.1919 p.). З приходом до влади більшовиків його оголосили буржуазно-націоналістичним. В УСРР Г. д. було затверджено Конституцією 1919 р. Він складався із зображення на червоному тлі у променях сонця золотих серпа і молота, оточених вінком з колосся й написом російською та українською мовами — «УСРР» та «Пролетарі всіх країн, єднайтесь!» Нові варіанти герба Радянської України затверджувалися у 1937, 1939, 1978 р. Після проголошення незалежності України було відновлено її історичний герб. 19.02.1992 р. Верховна Рада України затвердила тризуб як малий Герб України. У постанові Верховної Ради зазначалося, що зображення Г. д. України міститься на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов'язковим дотриманням пропорцій зображення Г. д. Згідно зі ст. 20 Конституції України, передбачається затвердити великий Г. д. Конституція чітко окреслює елементи великого Г. д. України: у ньому мають поєднуватися зображення малого Г. д. України та герба Війська Запорізького — козака з мушкетом. Інститутом історії України (автори М. Дмитрієнко, Ю. Савчук) розроблена концепція великого Г. д. України. Ескізний проект його схвалений Державною комісією 11.06.1997 р., але Верховна Рада і досі зволікає з прийняттям закону «Про затвердження великого Державного герба України».

Вівчарик М. М., Капелюшний В. П. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення: Навч. посіб. — К., 2003; Державна символіка України: Навч. посіб. — К., 2004; Конституція України. — К„ 1996.

А. Тороп


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити