Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Героя і натовпу теорії

Героя і натовпу теорії — соціально-філософські, соціологічні та політологічні теорії, що обґрунтовують роль і значення в історії лідерів, вождів, видатних осіб; «героїв», з одного боку, і «натовпу», тобто широких верств населення — з іншого. Найчастіше «герої» є рушійною силою історії, а «натовп», маси — слухняна, керована маса. В Росії цю теорію розвивали зокрема П. Лавров, B. Михайловський та ін. Останній у праці «Герої і натовп» проголошує особу творцем історії, який спроможний підняти маси на велику боротьбу і дії. Так відбувається, на думку М. Михайловського, через те, що складні умови і спосіб життя спустошує сили народу, послаблює його волю, перетворює на неосвічений, темний, сліпий «натовп». Саме концепція «героїв» і «натовпу» була основою для ототожнення «героя» і «натовпу», поняття «натовп» інтегрується з поняттям «маси», а самі «маси» наділяються якостями «героїв». Такі зміни добре розкриті у працях Г. Лебона «Психологія натовпу», Г. Тарда «Суспільна думка і натовп», Ортеги-і-Гассета «Повстання мас» та ін. У марксистсько- ленінській теорії «маси» зображені як творці історії, а «вожді», «герої» — як виразники їх волі і очікувань.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997; Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності. - К., 2002.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити