Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Глава держави

Глава держави — конституційний орган і водночас вища посадова особа держави, що здійснює загальне керівництво державними справами, найвищий представник держави у зовнішніх зносинах. У монархіях Г. д. є монарх, влада якого є спадковою — вона переходить від одного представника правлячої династії до іншого у встановленому законом порядку престолонаслідування. У республіках Г. д. є президент, якого завжди обирають. Майже в усіх державах світу існує індивідуальний Г. д., але є окремі випадки, коли функції Г. д. виконуються колегіальним органом (Швейцарія, соціалістичні країни) або розподіляються між двома особами (Іран). Повноваження Г. д. залежать від форми державного правління. У президентських республіках Г. д. отримує свій мандат від виборчого корпусу, а тому наділений широкими і реальними владними повноваженнями. Це стосується й Г. д. у деяких країнах зі змішаною республіканською формою правління. У парламентських республіках Г. д. отримує свій мандат від парламенту, тому його владні повноваження істотно звужені і фактично здійснюються від його імені урядом. В Україні Г. д. (станом на середину 2004 р.) є Президент України, який обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні: Навч. посіб. — К., 2000; Малиновський В. Я. Державне управління: Навч. посіб. — 2-ге вид., допов. і перероб. — К., 2003.

В. Малиновський


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити