Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Громадянин

Громадянин — людина (індивід), що ідентифікує себе з певною країною, належить до конкретної держави, перебуває під її владою і користується її заступництвом. Держава наділяє громадянина реальними правами (наприклад, право на державне забезпечення та захист, виборче право, право на представництво інтересів в органах державної влади, свободи слова й асоціацій, право на житло, освіту, медичну, матеріальну допомогу тощо), гарантує їх реальність і захищає Г. за кордоном. Зі свого боку громадянин зобов'язаний виконувати приписи держави (закони, постанови, тощо). Політико — правовий статус Г. зумовлює спільність його прав і обов'язків. Права і обов'язки Г. отримує від народження (право на життя, власність, медичне обслуговування), а інші права (на працю, політичні права тощо) — з досягненням певного віку. Г. несе відповідальність перед державою і суспільством за порушення прав інших громадян, невиконання своїх власних обов'язків.

Основи демократії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2002; Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К., 2003.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити