Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Громадянське суспільство

Громадянське суспільство — складний суспільний феномен, умови, обставини, за яких кожен громадянин претендує, має певним чином незалежний спосіб життя згідно з принципами рівності, свободи в межах ознак тих суспільно-політичних заданостей, у сприйнятті (прийнятті) і не сприйнятті (неприйнятті) яких громадянин бере участь на рівних правах і засадах з іншими громадянами. Г. с. — це ступінь звільнення громадян від бюрократичної монополії, впливу на їх життя держави, державного апарату. При цьому Г. с. не звільнюється від політичних форм правління, від держави, хоча саме взаємини держави і Г. с. є центральною проблемою для усвідомлення суті феномену «Г. с.». Зокрема, Гегель доводив, що такі відносини мають бути діалектичними, тобто як розмежовані і об'єктивно поєднані одночасно. Нині у визначенні суті Г. с. домінують ліберальні та радикально-демократичні ідеї теорії. З одного боку, інтерпретація поняття «Г. с.» зберігає диференціацію між державою, суспільством, економікою, ідеєю індивідуальності (особистості), аз іншого — Г. с. розуміється як форма горизонтального, демократичного самовизначення автономних суб'єктів, які за рахунок самоорганізації, громадських організацій, об'єднань, утворень тощо максимально самостійні у розв'язанні власних життєвих питань і проблем.

Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003; Даниленко В. И. Современный политологический словарь. — М., 2000.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити