Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Гуманітарна співпраця

Гуманітарна співпраця — сфера міжнародного співробітництва, пов'язана з підтриманням основ цивілізованого існування суспільства. Вона будується на додержанні визнаних міжнародною спільнотою, закріплених у міжнародному гуманітарному праві та національних конституціях норм і стандартів, пов'язаних із захистом прав і свобод людини.

Г. с. можна поділити на два види діяльності: 1) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, які спричиняють гуманітарні катастрофи — надання безпосередньої матеріальної допомоги (гуманітарної допомоги) для врятування людей і відновлення зруйнованої інфраструктури суспільства, а в разі необхідності — і воєнне втручання (гуманітарне втручання) для припинення зовнішньої агресії або громадянської війни, які супроводжуються масовими порушеннями прав людини. Остання форма залишається предметом дискусій і потребує подальшого унормування, оскільки при цьому може виникати колізія між необхідністю захисту прав людини і збереженням національного суверенітету; 2) діяльність із запобігання цим надзвичайним ситуаціям, що виявляється у розробці, впровадженні і дотриманні норм і стандартів, які й утворюють міжнародне гуманітарне право, зафіксоване у низці документів. Документи з міжнародного гуманітарного права поділяються на три групи: 1) загальні міжнародні документи з прав людини — Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про права дитини, Конвенція проти катувань, Конвенція про статус біженців тощо; 2) міжнародні документи з гуманітарного права, що застосовуються під час збройних конфліктів — Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни, Конвенція про закони та звичаї сухопутної війни, Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту тощо; міжнародні документи, пов'язані з відповідальністю за злочини проти миру і людства — Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства, Статут міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного права, здійснені на території колишньої Югославії, та ін.

За нормальних, не надзвичайних умов до сфери Г. с. можна зарахувати насамперед заходи, спрямовані на підтримання необхідних стандартів у сфері охорони здоров'я та освіти, тобто певного рівня існування людини у двох фундаментальних вимірах — як біологічної і соціальної істоти. Проте з огляду на те, що забезпечення цих заходів може потребувати певних дій у культурній, економічній, політичній галузях, ці акції у суміжних сферах також можуть належати до сфери Г. с. Г. с. у глобальному масштабі координується ООН і спеціальними її організаціями: ЮНЕСКО, ВООЗ, МОП, ЮНІСЕФ, Організацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та ін.

Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект. — К., 2004.

Е. Щербенко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити