Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Адміністрація Президента України

Адміністрація Президента України — постійно діючий орган, що створюється главою держави для забезпечення його діяльності. Основними завданнями А. П. У. є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інші види забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень глави держави, гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Очолює А. П. У. глава

Адміністрації, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України. Він здійснює загальне керівництво А. П. У., координує діяльність усіх її структурних підрозділів, постійних представників Президента України, розподіляє обов'язки між першими заступниками та заступниками глави Адміністрації, затверджує положення про структурні підрозділи А. П. У. До складу А. П. У. входять: глава Адміністрації; перші заступники глави Адміністрації, перший помічник Президента; заступники глави Адміністрації; група радників і помічників Президента; постійний представник Президента у Верховній Раді, постійний представник Президента в Кабінеті Міністрів; постійний представник Президента в Конституційному Суді, інші постійні представники Президента; Уповноважений Президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України; прес-секретар Президента; секретаріат, головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи: Головне управління організаційно-кадрової політики та взаємодії з регіонами; Головне управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів; Головне контрольне управління; Головне управління інформаційної політики; Головне державно-правове управління; Головне управління з питань зовнішньої політики; Головне управління з внутрішньої політики; Головне управління з питань економічної політики; Управління Державного Протоколу та Церемоніалу Президента; Управління з питань забезпечення зв'язків з Верховною Радою, Конституційним Судом і Кабінетом Міністрів; Управління стратегічних ініціатив; Управління з питань адміністративної реформи; Управління державних нагород та геральдики; Управління з питань громадянства; Управління з питань помилування; Управління з питань звернень громадян; Управління документального забезпечення; Відділ з питань підготовки доповідей та виступів Президента; Секретаріат Національної ради з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування. Діяльність А. П. У. регулюється відповідним Положенням, затвердженим Указом Президента України від 19 лютого 1997 року (в редакції Указу від 6 березня 2003 року). Положення про А. П. У., гранична кількість її працівників, структура, кошторис працівників у межах коштів, визначених державним бюджетом, затверджуються Президентом України за поданням глави Адміністрації Президента України.

В. Малиновський


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити