Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Гуслистий Кость Григорович

Гуслистий Кость Григорович (1.10/18.11.1902, м. Олександрівськ Катеринославської губ., тепер м. Запоріжжя — 21.02.1973, м. Київ) — відомий український історик і етнограф, доктор історичних наук (1963), професор, член — кореспондент АН УРСР (1969), заслужений діяч наук УРСР (1968). Навчався в Дніпропетровському інституті народної освіти (ІНО), який закінчив у 1926 р. Протягом 1928 — 1931 рр. — аспірант Дніпропетровської кафедри українознавства (науковий керівник академік Д. І. Яворницький) та Харківського НДІ історії української культури (науковий керівник академік Д. І. Багалій). У 1939 р. захистив кандидатську дисертацію. Після закінчення аспірантури працював у науково-дослідних установах і вузах Харкова і Києва, в 1936 — 1954 pp. — в Інституті історії АН У PCP, з 1954 р. — в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. M. Т. Рильського АН У PCP ( 1954 — 1970 pp. — заступник директора з наукової частини). У 1963 р. в КДУ захистив (за сукупністю) докторську дисертацію «Вопросы истории Украины и этнического развития украинского народа (период феодализма)». Основні праці: «Боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в другій половині XVI і в першій половині XVII ст. (60-ті роки XVI — 30-ті роки XVII ст.)» (1941); «Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії українського народу» (1954, співавт. О. Апанович);

«Українці. Історико-етнографічна монографія. Проспект», «Утворення української народності» (1960); «Питання історії України і етнічного розвитку українського народу (період феодалізму)» (1964); «До питання про етногенез та початковий етап етнічного розвитку української народності» (1964); «До питання про утворення української нації» (1967). Автор численних статей до різних енциклопедичних видань.

С. Білокінь. Гуслистий Кость Григорович // Вчені Інституту історії України. Біографічний довідник,— К., 1998; Б. Сюта. Гуслистий Кость Григорович // Мала енциклопедія етнодержавознавства. — К., 1996.

В. Панібудьласка

Д


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити