Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Двопартійна система

Двопартійна система (two-party system) — політична система, за якою в країні у боротьбі за владу у процесі виборчого суперництва визначаються дві найбільші панівні партії. Як правило, такі партії різняться лише несуттєвими ідейно-політичними орієнтирами і не впливають на характер державного устрою. У багатьох випадках така система виявляється нестабільною. Винятком може бути лише США, що пов'язано з відносно стійкою однотипністю політичної свідомості громадян. Нерідко як класичний приклад стабільної двопартійної системи наводиться Великобританія, де парламентське життя і формування уряду перебуває в руках двох найбільш впливових партій — Консервативної і Ліберальної. На певних етапах у цій країні суттєво впливала на політичні сили Лейбористська партія. Однак, на думку навіть англійських політологів, двопартійна система у Великобританії приховує багатопартійність, оскільки там діє мажоритарна виборча система. Разом з тим потрібно зауважити, що кількісний метод класифікації партійних систем (однопартійна, двопартійна, багатопартійна) не є досконалим. Особливості партійних систем повніше відображає типологізація за якісними характеристиками (демократична, авторитарна і тоталітарна системи).

Конституции зарубежных государств: Учеб. пособие — 2-е изд. — М., 1997; Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию: Учеб. для студ. высш. учеб. завед. — 3-е изд. — М., 1996.

В. Панібудьласка


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити