Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Декларація про державний суверенітет України

Декларація про державний суверенітет України — прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 р., є політико-правовим документом, яким проголошено державний суверенітет України, самостійність, повноту і неподільність влади в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Ця вельми важлива Декларація була прийнята ще за часів існування Радянського Союзу, проте вона є документом саме сучасної історичної доби нашої Вітчизни. Він став юридично відправним пунктом сходження України до свого нинішнього суверенного стану. Д. складається із преамбули, 10 розділів (Самовизначення української нації. Народовладдя. Державна влада. Громадянство Української PCP. Територіальне верховенство. Економічна самостійність. Екологічна безпека. Культурний розвиток. Зовнішня і внутрішня безпека. Міжнародні відносини) та заключної частини. Згідно з Декларацією Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення. Єдиним джерелом державної влади в Україні є народ України. Народ України — це її громадяни всіх національностей. Державна влада здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Д. п. д. с. У. започатковано процес створення правової цивілізованої держави. Україна як суверенна держава забезпечує: а) рівність перед законом усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, виду і характеру занять, місця проживання та інших обставин; б) національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості та традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя; в)право на вільний національно-культурний розвиток всіх національностей, що живуть на території України; г) в економічній сфері — захист усіх форм власності.

Важливе значення Декларації полягає саме в її ролі як відправного й ключового пункту подальшого державотворчого й законодавчого оформлення державних структур вітчизняного суспільства. Процес створення незалежної держави України почався саме з Д. п. д. с. й завершився у політико — правовому аспекті прийняттям Акта проголошення незалежності України. Показово й те, що принципові положення Декларації відображено в Конституції України, що була прийнята в 1996 р. (див. також: Акт проголошення незалежності України, Декларація).

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити