Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Делегування влади (делегування владних повноважень)

Делегування влади (делегування владних повноважень) — добровільна передача на певний час на відповідних умовах влади від одного суб'єкта (органу) до іншого на основі взаємної домовленості. Д. в. — один з поширених способів функціонування політичної влади, який часто забезпечує значне підвищення її компетенції, результативності в плані насамперед більш дієвих політичних рішень і організації їх виконання. Д. в. здійснюється: передачею повноважень народу його представникам, делегатам, політичній еліті; передачею місцевими органами влади деяких своїх повноважень центральній владі. Проблемою, однак, може виявитися можливість ігнорування органом влади інтересів народу, того, хто надав таку владу, жорсткіша централізація управління загалом.

Политология: Словарь-справочник. — М., 2000; Политическая социология. — Ростов н/Д, 1997; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. — М., 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити