Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Делімітація кордону

Делімітація кордону (від лат. deliminatio — встановлення) — визначення проходження лінії кордону між суміжними державами, зафіксоване в міжнародному договорі. Додані до договору карти з докладним зображенням рельєфу, гідрографії, населених пунктів, проходження лінії кордону підписуються представниками договірних сторін, скріплюються гербовими печатками держав і є складовою договору. Договори про Д. к. є правовою підставою для проведення лінії державного кордону і позначення її на місцевості прикордонними знаками, тобто демаркації кордонів.

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити