Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Денонсація

Денонсація — найпоширеніший спосіб легітимного, юридично коректного припинення дії двостороннього міжнародного договору або виходу з багатостороннього міжнародного договору в порядку і терміни, обумовлені в такому договорі. Якщо ж у договорі можливість Д. не згадується або не зафіксовано встановленої процедури, тоді Д. здійснюється відповідно до загальноприйнятих норм і принципів міжнародного права. У разі відхилення процедури Д. від встановленого в договорі порядку може бути оскаржений сам факт такої дії. Найбільш загальною умовою Д. зазвичай є завчасне повідомлення сторін договору про намір одного з учасників припинити його дію або вийти з нього. Таким чином, оформлена відмова держави від укладеного міжнародного договору Д. являє собою один з апробованих інструментів організації всієї системи міжнародних відносин. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1989 р. має на увазі Д. як у широкому значенні, в тому числі і передбачену в самому договорі, так і ту, що розуміють під Д. Тим самим Д. може бути виведена або з наміру учасників допустити можливість таких дій, або виходу з договору, або з самого характеру міжнародного договору. У міжнародній практиці до випадків так званої Д., що походить із значення цього поняття, зараховують акти одностороннього припинення дії переговорів, до яких належать відмова й анулювання. Зазвичай такі політико — правові кроки застосовуються у зв'язку з вагомими підставами. До них можуть зараховуватися: а) серйозні порушення основних положень договору контрагентом; б) зміна внутрідержавних або міжнародних умов та юридична невідповідність чи некоректність договору. Д. багатосторонніх договорів має силу тільки для держав, які заявили про Д. У деяких багатосторонніх договорах одним з видів Д. вважають акт скасування договору. В більшості країн, зокрема й в Україні, порядок Д. міжнародних договорів регламентується відповідно положеннями законів про міжнародно-правові відносини.

Политическая энциклопедия. — М., 2003; Політологічний енциклопедичний словник. — К., 1997.

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити