Політологічний словник

Десницький Семен Юхимович (1739/40 — 1789)— відомий російський юрист, "перший російський професор права" (М. Костомаров), який зробив надзвичайно багато для формування і розвитку "юридичного світогляду" в Росії. Уникав копіювання західного теоретичного, в тому числі політичного, досвіду. Вважав, що в основі розвитку людства лежить зміна форм власності. Поєднував, вивчав зв'язок влади і власності, вважаючи, що саме багатство є основою влади. Розвивав ідею поділу особистісних прав людини на "природні" (життя, здоров'я, власність тощо) і "набуті" (політичні, соціальні права та ін.). Різко критикував кріпосне право, імперську політику національного гноблення, релігійної нетерпимості. Попри те, що був прихильником монархічного правління, прагнув політичного реформування російської політичної системи.

Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000.

М. Головатий

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити