Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Депутатське звернення

Депутатське звернення — пропозиція депутата парламенту, звернена до органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, з метою змусити їх здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції. Д. з. подається у письмовій формі. На відміну від депутатського запиту Д. з. не потребує обговорення на пленарному засіданні парламенту. Орган або посадова особа, до якого звернений Д. з., зобов'язані у встановлений законом термін розглянути Д. з. і дати письмову відповідь на нього.

В Україні Д. з. повинно бути розглянуте посадовими особами, до яких воно звернене, не більше як у 10-денний термін з дня надходження, а в окремих випадках, з об'єктивних причин — не більш як за 30 днів, про що офіційним листом з викладенням мотивів продовження терміну розгляду повідомляють депутатові. Депутат має право бути присутнім на засіданні відповідного органу при розгляді звернення і, якщо він не задоволений відповіддю на своє звернення, має право внести до цього органу депутатський запит.

Георгіца А. 3. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії і практики. — Чернівці, 1998; Журавський В. Український парламентаризм на сучасному етапі: Теоретико-правовий аспект: Монографія. — К., 2001; Конституційне законодавство України. — К., 2000; Очерки парламентского права: Зарубежный опыт. — М., 1993; Сравнительное конституционное право. — М., 1996; Чудаков М. Конституционное право зарубежных стран. — Минск, 2001.

Г. Зеленько


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити