Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Державна мова

Державна мова — специфічний режим функціонування мови (мов), що закріплюється конституцією та іншими законодавчими актами країни. Д. м. є мовою (мовами) офіційного спілкування у межах певної країни представників органів державної влади і місцевого самоврядування, закладів науки та освіти, державних ЗМІ, політичних партій і громадських об'єднань, різноманітних зібрань, з'їздів, конференцій тощо.

Статус Д. м. передбачає надання їй певних переваг порівняно з мовою (мовами), які позбавлені цього. Доцільність та необхідність надання цього статусу зумовлена різними причинами. Однією з основних є захист рідної мови титульного народу, яка протягом тривалого часу потерпала від дискримінаційної мовної політики влади, що здійснювала політику мовної, а відтак і етнічної асиміляції. Іншою причиною може бути бажання захистити досить поширену і престижну мову від зовнішньої мовної експансії, зумовленої процесами глобалізації та уніфікації. Прикладом останнього може бути Франція та деякі інші країни.

Проте є ситуації, коли статус Д. м. надається не одній, а двом і більше мовам, як це спостерігається у Бельгії, Канаді, Швейцарії та деяких інших країнах. Як правило, це країни з федеративним державним устроєм та багатонаціональним складом населення, що проживає компактно і досить тривалий час. У країнах з унітарним державним устроєм, як правило, Д. м. є мова титульного народу або одного з корінних етносів, як це є, наприклад, в Індонезії. Разом з тим є й країни з федеративним державним устроєм, в яких статус Д. м. надано лише одній мові. Прикладом цього може бути Російська Федерація.

Термін «державна мова» збігається за змістом з такими, як «офіційна мова» та «національна мова». В Україні Д. м. є українська мова. Цей статус закріплено у ст. 10 Конституції України та Законом «Про мови в Українській PCP» (1989). Згідно із Законом, українська мова є мовою діловодства і документації державних установ та громадських організацій, законів та інших актів державної влади, судочинства, наукових конференцій і з'їздів, офіційних ЗМІ тощо. Згідно із Законом «Про освіту», вивчення державної мови є обов'язковим у всіх закладах освіти — від дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних і вищих закладів освіти. Разом з тим вітчизняне законодавство передбачає право громадян на вільний вибір мови навчання та спілкування. Конституція України передбачає, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин в нашій країні.

Мовчан П. Мова — явище космічне. — К., 1999; Проекты законов о языках — экспертный анализ: Материалы круглого стола / Фонд поддержки русской культуры в Украине; Науч. ред. Н. А. Шульга. - К., 2000.

Л. Шкляр


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити