Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Дипломатичні переговори

Дипломатичні переговори — офіційне обговорення представниками держав політичних, економічних, а також інших питань двосторонніх та багатосторонніх відносин з метою узгодження зовнішньополітичної стратегії, тактики чи відповідних дипломатичних акцій, обміну думками, взаємного обміну інформацією, підготовки й укладання договорів, врегулювання спірних питань тощо. Д. п. — це основний засіб мирного розв'язання спорів та конфліктів, що виникають поміж державами, один із найбільш поширених і закріплених у міжнародному праві методів розвитку та поглиблення відносин між державами.

Рівень учасників Д. п. — глави держав, глави урядів, міністри закордонних справ та ін., визначаються значенням і важливістю обговорюваних питань. Згідно з існуючою міжнародною практикою глави держав, глави урядів та міністри закордонних справ мають право вести Д. п. і підписувати міжнародні договори без спеціальних чи допоміжних повноважень. Водночас всі інші офіційні особи повинні мати належно оформлені повноваження на ведення Д. п. та підписання підсумкових документів.

Д. п. проводяться шляхом особистих зустрічей їх учасників або письмово — через дипломатичне листування. Досить часто усна та письмова форми переговорів використовуються паралельно. Д. п., як правило, передує значна підготовча робота, яка включає розробку позицій делегації, підготовку проектів підсумкових документів тощо.

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити