Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Дискримінація політична

Дискримінація політична (від лат. Diskriminatio — розрізнення, розділення) — свідоме обмеження свободи політичної діяльності учасників політичного процесу; часткове чи повне, тимчасове чи постійне позбавлення тих чи інших учасників політичного життя їх конституційних та інших прав і свобод. Д. п. найчастіше здійснюється за ознаками раси, статі, релігії, національності, політичних поглядів шляхом прийняття спеціального законодавства або фактичного здійснення дискримінації у повсякденному житті, скажімо, насадженням расистської ідеології тощо. Різновиди Д. п.: позбавлення громадянських, виборчих прав, свободи слова, друку, зборів, союзів тощо. Існує багато форм Д. п. Основним її суб'єктом часто є держава, а об'єктом — громадяни, групи громадян, громадські, політичні організації. Д. п. може бути легальною і латентною (прихованою).

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити