Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Договір міжнародний (міждержавний)

Договір міжнародний (міждержавний) — угода між двома або кількома рівноправними державами або іншими суб'єктами міжнародного права, що встановлює їхні взаємні права й обов'язки в політичній, економічній, культурній та інших сферах; основне джерело норм міжнародного права. Укладаються Д. м., як правило, у письмовій формі і мають найрізноманітніші назви: договір, конвенція, декларація, комюніке, пакт, трактат, хартія, угода, протокол тощо, але мають однакову юридичну силу. Правила укладання Д. м., визначення їхньої дійсності, тлумачення, застосування, припинення дії, продовження і перегляду кодифіковані Віденською конвенцією про право міжнародних договорів 1969 р. і Віденською конвенцією про право договорів між державами і міжнародними організаціями того ж року.

Політологічний енциклопедичний словник. — К., 1997; Политология. Краткий словарь. — Ростов н/Д, 2001; Политологическая энциклопедия. — M., 2003.

A. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити