Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Драгоманов Михайло

Драгоманов Михайло (1841-1895) — відомий український політичний мислитель, громадсько-політичний діяч. Викладав у Київському університеті, був членом київської «Громади». Досліджував проблеми історії, держави і права, їх походження. Основними причинами суспільного поступу вважав розвиток людського розуму, сім'ї, матеріального виробництва, класову боротьбу. Суть держави Драгоманов Михайло вбачав найперше у правах, якими наділені її громадяни, у правовому статусі народу, нації. Допускав федеральний устрій для України. Відстоював права і свободи громадян, найперше політичні, їх примат над класовими цінностями. Шукав шляхи розв'язання національного питання, вбачаючи, зокрема, однією з найважливіших перешкод російську експансію. Розробив і запропонував власний проект Конституції. Розумів соціалізм як етичне вчення, де основою є соціальна справедливість. Драгоманов Михайло одним з перших відкрив Європі українську проблему. Відомі твори з політичної теорії та історії: «Пропащий час», «Шевченко, українофіли і соціалізм», «Лібералізм і земство в Росії», «Чудацькі думки про українську національну справу», «Історична Польща і великоросійська демократія».

Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / Уклад.: В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін. — К., 1998; Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник / Заг. ред. і уклад.: В. П. Андрущенко, M. І. Горлач. - К.; Харків, 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити