Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Дуумвірат

Дуумвірат (від лат. duumviratus —двоначальність, від duo — два і vir — чоловіки) — спосіб організації влади (форма правління), для якої характерно, що владу уособлюють дві перші особи, тобто влада двох. У такому разі владні повноваження розділяються. У Стародавньому Римі спільне правління двох найвищих посадових осіб у колоніях і муніципіях; у Спарті влада двох царів, одному з яких надавалися повноваження верховної жрецької влади, а іншому — верховної військової влади; в Японії в період сьогунату імператор уособлював священний символ, а політичну владу здійснював сьогун — верховний військовий головнокомандувач; у Київській Русі теж були періоди дуумвірату, коли один з князів уособлював світську владу, а інший — військову. В таких країнах соціалістичного табору, або соціалістичної орієнтації, як Туніс, де не відбулося поєднання однією особою повноважень глави держави та голови «керуючої» партії (період Бургіби), політична ситуація була схожа на дуумвірат, коли глава держави управляв економікою, а перший секретар — політичним життям. Сьогодні дуумвірат як форма правління на державному рівні не поширений.

Значення терміна «дуумвірат» відрізняється від терміна «двовладдя», хоча вони співзвучні. В першому разі це влада двох узгоджена і стосується однієї політичної системи. У другому — це влада різних політичних інститутів (систем), що здійснюється на одній території або стосовно одного суб'єкта.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К., 1998. - Т. 2.

Р. Балабан


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити