Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Егоцентризм

Егоцентризм (лат. ego — я і centrum — центр) — психологічний стан, а також духовна установка, згідно з якою особа ставить своє індивідуальне «я» в центр власного світовідношення. Під Е. також розуміють найвищу форму індивідуалізму. Свідому позицію Е. вчені відрізняють від дитячого егоцентричного світосприйняття, від егоцентричної мови як одного із зовнішніх виявів егоцентричної позиції дитини. В політичних текстах, особливо в політичній публіцистиці, під Е. розуміють егоїстичну, вкрай індивідуалістичну позицію політика, самозакоханість, невміння і небажання помічати і враховувати позиції інших учасників дискусії, бесіди, політичного процесу.

Позиція Е. формується під впливом установки, згідно з якою індивід переконаний, що візії, спосіб мислення інших нічим не відрізняються від його власних або ж смаки, позиції, переконання інших свідомо ігноруються. У практиці міжособистісних стосунків Е. постає найчастіше у двох формах: Е. комунікативний (спосіб передачі особою інформації своїм співрозмовника, слухачам, читачам у такий спосіб, що особливості сприйняття іншими людьми не враховуються і відкидаються) і Е. моральний (нездатність або небажання сприймати і враховувати позиції, мотиви моральних, політичних та інших вчинків інших людей, по суті — нездатність сприймати іншого як вільну істоту).

Гуревич А. Я. Ментальность. Опыт словаря нового мышления. — М., 1989; Орлов А. Б. Личность и сущность: внешние и внутренние «Я» человека // Вопр. психологии. — 1995. — N° 2.

В. Ятченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити