Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Абсентеїзм

Абсентеїзм (від лат. absens — відсутній) — поняття, яке означає одну з форм байдужого ставлення людей до здійснення своїх політичних прав, ухиляння їх від здійснення громадянських обов'язків, насамперед від участі у виборах. А. відтак можна розцінювати як пасивну форму протесту проти існуючої форми правління, політичного режиму або як прояв громадянської байдужості. На сучасному етапі в більшості країн світу у політичному житті суспільства беруть участь від 10 до 50 % населення, що має конституційні політичні права. Водночас це вважається нормальним для правової демократичної держави, а сама участь — показником рівня електоральної (виборчої) активності. Показово, що на виборах до Європарламенту в червні 2004 р. участь у виборах була традиційно низькою — трохи вище 44 %, а в нових країнах — членах — менше 30 %, лише на Мальті зафіксовано рекорд виборчої активності — 82 %. В Україні населення поступово звикає до того, що виборче право — не обов'язок, а справді правова можливість брати участь у голосуванні. Відмова від реалізації права обирати є невід'ємним правом людської свободи поряд з правом не віддавати свій голос сліпо й безоглядно, цінувати й шанувати його, вимагати поважного ставлення до нього.

А., як правило, детермінують зневіра в ефективності політичних інститутів, відсутність належної політичної культури, політиканство й боротьба за ситуативне задоволення інтересів. А. також є наслідком того, що певна частина населення не надає відповідного значення політиці, не довіряє їй і не орієнтується в хитросплетінні її перипетій або відчуває неприйняття політики як такої. Масовий абсентеїзм спроможний зірвати демократичні механізми управління соціумом, зробити населення об'єктом маніпулювання, яке абсолютно підвладне «верхам», сформувати пасивну особистість.

Політологічний енциклопедичний словник. — К., 1997; Политология. Краткий словарь. — Ростов н/Д, 2001; Политологическая энциклопедия — М., 2003; День. — 2004. — 15 червня.

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити