Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Ескалація

Ескалація — термін, яким позначається розвиток політичного конфлікту вглиб (по вертикалі). Е. передбачає посилення інтенсивності (збільшення кількості і частоти) чи ворожості (поступовий перехід від умовлянь і погроз до інтенсивніших дій аж до застосування збройного насилля) дій сторін одна щодо одної. При Е. конфлікту можливий і паралельний перебіг цих процесів, які лише збільшують інтенсивність його розвитку.

Причина Е. конфлікту полягає в тому, що при переході від латентної фази до фази відкритого конфлікту стикаються деструктивні, взаємно несприйнятливі моделі поведінки сторін. За цих обставин Е. постає у формі таких змін конфлікту, за яких подальші руйнівні дії сторін одна проти одної (перешкоди, тиск, пряме застосування сили тощо) за інтенсивністю вищі, ніж попередні. Дії однієї сторони викликають, відповідно, дії іншої сторони, як правило, більш підсилені. Це, своєю чергою, викликає нові агресивні вчинки першої сторони і так далі. В умовах Е. конфлікту ситуація надзвичайно заплутана і на цій стадії приступати до врегулювання конфлікту складно, оскільки важко виокремити «правих» та «винних».

Закономірністю Е. конфлікту є своєрідне укрупнення суб'єктів конфлікту. Це відбувається за рахунок залучення у конфлікт щораз більшої кількості його нових учасників. Внаслідок цього міжгруповий політичний конфлікт може перерости у загальнодержавний або внутрідержавний конфлікт набути статусу міжнародного тощо. На етапі Е. конфлікт набуває найбільшої гостроти і веде до того, що сторони починають розуміти необхідність переходу до конструктивних і взаємно сприятливих позицій. Завдяки цьому створюються передумови для дій, які зрештою приведуть до розв'язання конфлікту.

Конфліктологія / Л. М. Герасіна, М. І. Панов, Н. П. Осипова та ін. — Харків, 2002; Запрудский Ю. Г., Симонов В. В. Социальные и политические конфликты. — М., 1996; Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая конфликтология. — М., 2002, Природа, феноменологія та динаміка конфліктів у сучасному світі. — Чернівці, 1993.

Г. Зеленько


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити