Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Есхатологія

Есхатологія (від грецьк. eshatos — останній, logos — вчення) — релігійно-філософське вчення про кінцеву долю людства і Всесвіту, складова віровчень багатьох релігій, зокрема іудаїзму, християнства, ісламу, буддизму. Зміст Е. становлять уявлення про Царство Боже на землі, про антихриста, воскресіння мертвих, рай, пекло тощо. У християнстві Е. — розділ канонічного вчення про Страшний (Останній) Суд і його так звані класичні й некласичні, єретичні трактування. Тематика Страшного Суду безпосередньо пов'язана з ідеєю Месії, кінцевим спасінням як метою існування людини й людства, спокутуванням ними своїх гріхів і наверненням до Бога. У християнській традиції есхатологічне вчення набувало різних відтінків його змісту й діапазону — від канонічних трактатів до символу віри окремих сект та революційних рухів Середньовіччя.

У сучасних умовах Е. є складовою так званої філософської кризи (О. Шпенглер, Г. Зіммель, Е. Гуссерль, А. Вебер, Т. Лесінг, Р. Гардіні, X. Ортега-і-Гассет та ін.), в основі якої лежить ідея універсальної соціокультурної кризи, що охоплює такі сфери соціального життя, як політичну, економічну, духовну, етнічну тощо. Проблеми духовного переродження й спустошення людини, руйнації духовних ідеалів, втрата творчих сил і можливостей перебувають у центрі уваги мислителів, які звернулися до теми соціокультурної кризи. Е. вплинула на формування одного з магістральних напрямків сучасних філософських, політологічних, соціологічних досліджень — глобалістики, яка увінчує перехід від культурологічних проблем, проблем раціональності до формування «глобальної проблематики»: екологічних, демографічних, ресурсних, космічних, медико-біологічних та подібних до них проблем, від розв'язання яких залежить майбутнє як окремої людини, так і людства загалом.

Гарнак А. Сущность христианство. — M., 2001; Манхейм К. Диагноз нашего времени. — М., 1994; Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. — М., 1997; Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992; Сидорина Т. Ю. Человечество между гибелью и процветанием: философия кризиса в XX веке. — М., 1997; Шпенглер О. Закат Европы. — М., 1993; Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991.

А. Черній


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити