Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Етика влади

Етика влади (ethics of power, від лат. ethica, від грецьк. ethos — звичай, норов, характер) — 1) дотримання владою відповідних норм моралі і моральності; 2) система певних уявлень, знань на основі поєднання етики і кратології, яка може одночасно розглядатися і як одна з галузей кратології — науки про владу. По суті Е. в. займається дослідженням ролі і місця моралі у системі владних відносин, у діяльності політичних, громадських діячів, лідерів і органів влади, теоретично пояснює і обґрунтовує необхідність і важливість моральної поведінки влади, виробляє певні рекомендації для владної практики. Досить часто етика в поведінці влади — політичних діячів, органів влади є досить вузьким місцем. її дотримання залежить від рівня демократичного розвитку держави, суспільства.

Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Политологический энциклопедический словарь. — М., 1993; Політологія: Підруч. для вищ. навч. закл. / За заг. ред. Ю. І. Кулагіна, В. І. Полуріза. - К., 2002; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. — М., 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити