Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Етика політична

Етика політична — 1) специфічна дисципліна, що склалася в межах політичної філософії і вивчає вплив моральних принципів, норм і уявлень людей на політику, а також вплив політики на мораль; 2) нормативна система, що сформувалася на базі морального усвідомлення людьми своїх політичних цілей і цінностей; своєрідний синтез моральної і політичної свідомості, форма внутрішньої єдності критеріїв морального вибору людини і її політичного цілепокладання.

Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Политологический энциклопедический словарь. — М., 1993, Політологія: Підруч. для вищ. навч. закл. / За заг. ред. Ю. І. Кулагіна, В. І. Полуріза. — К., 2002; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. — М., 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити