Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Амбівалентність у політиці

Амбівалентність у політиці (від лат. ambo — обидва і valentia — сила) — внутрішня суперечливість, подвійність політичного явища, зумовлена наявністю протилежних вихідних у його структурі. Термін «А.» запровадив швейцарський психолог Е. Блейлер. Він вважав амбівалентність основною характеристикою психологічного життя людини, що хворіє на своєрідне роздвоєння особистості. Стосовно соціальних інститутів поняття, застосовував американський вчений Р. Мертон А. у п. властива для політичних інститутів і особливо для політичних лідерів, які часто проголошують одне, а роблять або спроможні зробити зовсім інше чи навіть протилежне.

Гаджиев К. С. Политическая наука. — М., 1997; Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності. — К., 2002; Даниленко В. И. Современный политологический словарь. — М. 2000; Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Політологічний енциклопедичний словник; Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити