Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Етнократологія

Етнократологія (ethnocratology, від грецьк. Ethnos — плем'я, народ, kratos — влада і logos — слово, вчення) — фактично нове вчення, наука про владу, яке сформувалося недавно. Е. досліджує складні і суперечливі процеси взаємодії різноманітних етносів, які намагаються або мають за мету встановлення свого політичного впливу над іншими, досягнути їх підпорядкування. Ідеалом такої взаємодії є утвердження цивілізованого рівноправного зв'язку народів і рас, які прагнуть інтеграції, співробітництва, координації своєї соціальної діяльності за допомогою розумного і ефективного використання можливостей влади, владних структур.

Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. — М., 1997; Енциклопедія етнокультурознавства / Ю. І. Римаренко, В. Г. Чернець та ін.; За ред. Ю. І. Римаренка. — К., 2000.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити