Політологічний словник

Журавський Віталій Станіславович (8.05.1955, м. Володарськ-Волинський Житомирської обл.) — український політолог і правознавець, доктор політичних наук з 1996 p., доктор юридичних наук з 2002 p., професор з 1999 p., академік УАПН. Заслужений діяч науки і техніки України з 2000 р. Закінчив у 1980 р. факультет журналістики, в 1982 р. — філософський факультет Київського державного університету, а в 1993 р. — юридичний факультет Київського міжнародного університету. У 1998 — 2002 pp. — народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань культури і духовності BP України. З 2002 р. — державний секретар Міністерства освіти і науки України, з 2003 до 2005 р. перший заступник міністра освіти і науки України — керівник апарату Міністерства. Одночасно — головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України за сумісництвом (з 2002 p.). Автор ряду законопроектів з питань реформування правової, політичної і економічної систем, соціального захисту населення, культури. Член Спілки юристів України, член Національної спілки журналістів України. Досліджує проблеми теорії та історії права, конституційного права, політичної думки. Основні праці: "Політико — законодавча діяльність" (1999); "Політична система України: проблеми становлення і розвитку (правовий аспект)" (1999); "Методологічні проблеми дослідження політичної системи" (2000); "Конституційно-правовий статус народних депутатів та їх парламентських об'єднань" (2000); "Парламент України: шляхи розвитку і вдосконалення функцій" (2001); "Український парламентаризм на сучасному етапі: теоретико-правовий аспект" (2001); "Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми)" (2002); "Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структуруванні парламенту" (2002); "Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні" (2002); "Конституційне право України" (підруч. для студ. вищ. навч. закл.) (2002, у співавт.); "Філософія права" (підруч. для юрид. спеціальностей вищ. навч. закл.) (2003, у співавт.); "Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти" (2003, у співавт.); "Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні" (підруч. для студ. вищ. навч. закл.) (2003, у співавт.).

І. Кресіна

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити