Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Єресі

Єресі (від старогрецьк. hairesis — відбір, переконання, осягання) — релігійні вчення, відмінні від офіційної релігійної доктрини; свідоме протистояння офіційно визнаній релігійній організації. У різні часи термін «Є.» наповнювався різним смисловим змістом. В епоху античності він означав «учення», «школу», а в епоху панування християнства в середньовічній Європі означав «псевдовчення», «зло». Тодішня церква називає Є. будь-яке вчення, світобачення, дію, які йшли врозріз із церковними догматами і приписами. Є. диференціюють за соціальною базою, наприклад, селянські (апостольські брати, таборити, лалларди), бюргерські (альбігойці, катари), за ідейним змістом та мірою радикальності до заперечення ортодоксії виокремлюють антринітарні Є., що сягають своїм корінням аріанства, несторіанства, монофізитства; дуалістичні, що опираються на маніхейство, містико — пантеїстичні, з якої походила ідея рівності станів, непотрібності церкви у справі спасіння. Основні аргументи представники Є. черпали, як правило, з Біблії. Об'єктами критики найчастіше були інститут церкви й духовенство. Єретиків часто карали смертю. Для боротьби з ними були створені спеціальні ордени, а з XIII ст. — суди інквізиції (від лат. inquisito — розшук), що діяли майже в усіх католицьких країнах протягом століть, ведучи таємне стеження, застосовуючи різноманітні тортури, конфіскацію майна засуджених тощо. Під назвою Конгрегація св. Канцелярії інквізиція проіснувала до 1965 р., коли була перетворена в Конгрегацію віровчення, яка здійснює ряд попередніх функцій інквізиції, але іншими методами. Очолювали Є., як правило, видатні особистості, інтелектуали, не ординарно думаючі, сміливі, вольові й почасти самовпевнені люди. Вимагаючи від панівної церкви

справедливості, рівності, толерантності, самі нерідко стосовно неї були нетерпимі.

История инквизиции. — М., 2004; Керне Э. Дорогами христианства: История церкви. — М., 1992; Кюнг Г. Великие христианские мыслители. — СПб., 2000; Ткач М. И. Тайны католических монашеских орденов. — М., 2003.

А. Черний


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити