Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Журавський Віталій Станіславович

Журавський Віталій Станіславович (8.05.1955, м. Володарськ-Волинський Житомирської обл.) — український політолог і правознавець, доктор політичних наук з 1996 p., доктор юридичних наук з 2002 p., професор з 1999 p., академік УАПН. Заслужений діяч науки і техніки України з 2000 р. Закінчив у 1980 р. факультет журналістики, в 1982 р. — філософський факультет Київського державного університету, а в 1993 р. — юридичний факультет Київського міжнародного університету. У 1998 — 2002 pp. — народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань культури і духовності BP України. З 2002 р. — державний секретар Міністерства освіти і науки України, з 2003 до 2005 р. перший заступник міністра освіти і науки України — керівник апарату Міністерства. Одночасно — головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України за сумісництвом (з 2002 p.). Автор ряду законопроектів з питань реформування правової, політичної і економічної систем, соціального захисту населення, культури. Член Спілки юристів України, член Національної спілки журналістів України. Досліджує проблеми теорії та історії права, конституційного права, політичної думки. Основні праці: «Політико — законодавча діяльність» (1999); «Політична система України: проблеми становлення і розвитку (правовий аспект)» (1999); «Методологічні проблеми дослідження політичної системи» (2000); «Конституційно-правовий статус народних депутатів та їх парламентських об'єднань» (2000); «Парламент України: шляхи розвитку і вдосконалення функцій» (2001); «Український парламентаризм на сучасному етапі: теоретико-правовий аспект» (2001); «Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми)» (2002); «Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структуруванні парламенту» (2002); «Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні» (2002); «Конституційне право України» (підруч. для студ. вищ. навч. закл.) (2002, у співавт.); «Філософія права» (підруч. для юрид. спеціальностей вищ. навч. закл.) (2003, у співавт.); «Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти» (2003, у співавт.); «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» (підруч. для студ. вищ. навч. закл.) (2003, у співавт.).

І. Кресіна


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити