Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Англійська політична думка

Англійська політична думка — сукупність ідей, поглядів, концепцій політичного характеру, що належать англійським мислителям, політичним, громадським діячам новітнього часу. А. п. д. базується передусім на працях і вченні Т. Гоббса, Д. Лільберна, Д. Уїнстенлі, Д. Мільтерна, Дж. Локка, а пізніше — І. Бентама, Дж. Мілля, Г. Спенсера та ін. А. п. д. у своїй традиції має кілька напрямів, платформ, зокрема таких як: консервативно-охоронна, або авторитарно-державницька (Т. Гоббс); радикально-конституційна, або революційно-демократична (Д. Мільтерн); ліберально-демократична (Дж. Локк) та ін.

Політологічний енциклопедичний словник: Новч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити